پیگیری ثبت اختراع

کلمات مشابه فارسی :

پیگیری ثبت اختراع

کلمات مشابه انگلیسی :

Patent Prosecution

فرآیند ثبت اختراع و اخذ حقوق انحصاری پتنت، با ثبت درخواست از سوی متقاضی آغاز گردیده و پس از ارزیابی اختراع از منظر الزامات و شرایط پتنت شدن یک اختراع، رد یا تأیید درخواست به متقاضی اعلام می‌گردد. این فرایند و پیگیری مراحل مختلف آن را اصطلاحاً «Patent Prosecution» می‌نامند.

گفتنی است، در بسیاری از دفاتر ثبت اختراع ملی و بین‌المللی، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای تسریع فرآیند ثبت اختراع تدارک دیده شده است که از آن جمله می‌توان به برنامه‌های «Patent Prosecution Highway» یا «PPH» و نیز برنامه‌های شتاب‌دهی پیگیری ثبت اختراع یا «Accelerated Prosecution» اشاره نمود. این برنامه‌ها اغلب با همکاری دو جانبه یا چند جانبه دفاتر ثبت اختراع و با هدف تسریع در جستجو و ارزیابی درخواست‌ها صورت می‌پذیرد.