برنامه پیگیری سریع ثبت اختراعات اروپایی

کلمات مشابه فارسی :

برنامه پیگیری سریع ثبت اختراعات اروپایی

کلمات مشابه انگلیسی :

PACE

برنامه پیگیری سریع ثبت اختراعات اروپایی یا «Programme for Accelerated Prosecution of European Patent Applications» که اصطلاحاً «PACE» نامیده می‌شود، امکان پردازش سریع‌تر پرونده‌های متقاضیان را ذیل قوانین و دستورالعمل‌های کنوانسیون ثبت اختراعات اروپا «EPC» فراهم می‌کند. متقاضیانی که نیازمند جستجو یا ارزیابی سریع‌تر درخواست‌های خود هستند، می‌توانند این کار را از طریق برنامه پیگیری سریع پرونده‌های ثبت اختراع اروپایی «PACE» انجام دهند.