چشم‌انداز پتنت

کلمات مشابه فارسی :

چشم‌انداز پتنت

کلمات مشابه انگلیسی :

Patent Landscape

توضیحات:

گزارش چشم‌انداز پتنت یا «PLR»، اصطلاحی است که بیشتر در متون و اسناد سازمان جهانی مالکیت فکری بکار گرفته می‌شود و منظور از آن، ارائه تصویری جامع از وضعیت ثبت اختراع یک حوزه فناورانه در یک کشور یا منطقه خاص و یا در سطح جهانی است. نتایج این گزارش که معمولاً به صورت بصری و با تأکید بر روند توسعه فناوری و الگوی فعالیت‌های ثبت اختراع تدوین می‌گردد، در مباحث سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی‌های استراتژیک تحقیق و توسعه و نیز، پروژه‌های انتقال فناوری کاربرد خواهد داشت.

 

تعریف WIPO:

گزارشات چشم‌انداز پتنت یا «PLRs»، تصویری از وضعیت ثبت اختراع یک فناوری خاص در سطح کشور، منطقه یا جهان فراهم می‌کند. خروجی یک گزارش چشم‌انداز پتنت، می‌تواند برای آگاه‌سازی بیشتر مباحث سیاستی، برنامه‌ریزی تحقیقات استراتژیک و انتقال فناوری بکار گرفته شود. این گزارش‌ها که با جستجوی دانش فعلی در حوزه فناوری‌های مرتبط در تعدادی پایگاه داده منتخب انجام می‌گیرد، به سؤالاتی نظیر الگوی فعالیت‌های ثبت اختراع و روند آتی توسعه فناوری پاسخ می‌دهد. نتایج عموماً به صورت بصری ارائه شده که به درک نتایج کمک شایان توجهی می‌کند.