جدید بودن

کلمات مشابه فارسی :

جدید بودن تازگی نوظهور بودن حاوی نوآوری نو بودن

کلمات مشابه انگلیسی :

Novelty

توضیحات:

یکی از شروط اساسی برای ثبت یک اختراع در سیستم پتنت، مسئله تازگی یا نوآوری آن است. جدید بودن، یعنی اختراع مطرح‌شده، در مجموعه علم و دانش موجود در رشته فنی مورد نظر (دانش پیشین)، وجود نداشته باشد.

 

تعریف WIPO:

بر اساس تعریف وایپو، برای تأیید یک درخواست ثبت پتنت، بایستی تعداد زیادی از پارامترها و شرایط حاصل شوند که یکی از این پارمترهای کلیدی، الزام جدید بودن یا تازگی داشتن اختراع ارائه شده است. به این معنا که درخواست ارائه شده، بایستی عنصری از تازگی را در خود داشته باشد که این مشخصه، در بدنه دانش موجود و در بخش فنی مربوطه، شناخته شده نباشد. این بدنه دانش موجود، به نام دانش پیشین «prior art»، شناخته می‌شود.

 

تعریف USPTO:

بر اساس قانون ثبت اختراع ایالات متحده آمریکا، اختراع ارائه شده در صورتی‌که شامل یکی از موارد زیر باشد، قابلیت پتنت شدن را دارا نخواهد بود:

  • پیش‌تر به عنوان پتنت ارائه شده باشد؛
  • پیش‌تر در جایی به صورت چاپی منتشر شده باشد؛
  • پیش‌تر مورد استفاده عمومی بوده و یا در حال فروش باشد؛
  • پیش از تاریخ تکمیل درخواست، در اختیار عموم قرار گرفته باشد (برای مثال از طریق ارائه شفاهی در یک جلسه علمی، یک سخنرانی یا نطق، معرفی در یک نمایش تجاری، ارائه در یک گفتگوی رادیویی، کلیپی در یوتیوب یا ارائه در یک وب‌سایت یا فضای آنلاین دیگر)؛
  • پیش‌تر توسط مخترعین دیگری برای ثبت آن اقدام شده باشد.

البته یک بازه ارفاقی یک ساله نیز برای اختراعاتی که پیش از تاریخ ثبت افشا شده باشند، در نظر گرفته شده است که این با شرطی است که این افشا، توسط خود مخترع، همکاران وی و یا کسی که اختیار آن را به دست گرفته است، انجام گرفته باشد.

 

تعریف EPO:

یک اختراع، دارای الزام تازگی و جدید بودن است، اگر بخشی از دانش پیشین نبوده، به صورت‌های شفاهی و یا نوشته شده و کتبی، در دسترس عموم قرار نداشته، مورد استفاده آن‌ها نباشد و یا به هر روشی دیگر، پیش از تکمیل درخواست ثبت اختراع، در دسترس عموم قرار نگرفته باشد.

 

تعریف اداره ثبت اختراع ایران:

آنچه قبلاً در فنون و صنایع، پیش‌بینی شده باشد، از حیطه حمایت از اختراع خارج است. فن یا صنعت قبلی، عبارت است از هر چیزی که در نقطه‌ای از جهان، از طریق انتشار کتبی یا شفاهی، یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع‌، افشا شده باشد.

درصورتی که افشای اختراع، ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی، قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.