مهلت ارفاقی

کلمات مشابه فارسی :

مهلت ارفاقی

کلمات مشابه انگلیسی :

Grace Period

توضیحات:

مهلت ارفاقی، به معنای دوره زمانی مشخصی پیش از ثبت درخواست در سیستم پتنت است که طی آن، افشای اختراع از سوی مخترع، شرط جدید بودن اختراع را از بین نمی‌برد. به عبارت دیگر، هر مخترع یا متقاضی ثبت اختراع، در دوره مهلت ارفاقی مجاز است که با وجود افشای اختراع، نسبت به ثبت آن در سیستم پتنت اقدام نماید. مدت‌زمان دوره مهلت ارفاقی، عموماً بین ۶ تا ۱۲ ماه است.

 

تعریف WIPO:

مهلت ارفاقی، دوره زمانی مشخصی قبل از ثبت درخواست پتنت است که طی آن، افشا توسط مخترع، به هر وسیله‌ای اعم از شفاهی، کتبی، به‌کارگیری اختراع و یا نمایشگاه‌ها، قابل‌قبول بوده و خللی در ثبت اختراع پدید نمی‌آورد.

 

تعریف USPTO:

مهلت ارفاقی، مدت‌زمانی پیش از تاریخ ثبت درخواست و تشکیل پرونده پتنت است که طی آن، انواع خاصی از افشای اختراع، به‌عنوان نابودی جدید بودن آن در نظر گرفته نمی‌شود. چنین افشایی را معمولاً افشای غیر زیان‌آور یا «Non-Prejudicial Disclosure» می‌نامند. مهلت ارفاقی در سیستم ثبت اختراع بسیاری از کشورها وجود دارد، اما نحوه اجرا در هر یک از آن‌ها متفاوت است.

 

تعریف EPO:

مهلت ارفاقی، یک دوره زمانی خاص قبل از ثبت درخواست در سیستم پتنت است که طی این دوره، افشای اختراع، جدید بودن آن را خدشه‌دار نمی‌کند. به‌طور کلی، برای آن‌که یک اختراع بتواند در سیستم پتنت به ثبت برسد، می‌بایست الزام جدید بودن یا «Novelty» را برآورده سازد، بدین معنی که اختراع تا پیش از ثبت درخواست، در معرض دید عموم قرار نگیرد. با این حال، برخی کشورها در شرایط خاص، افشای قبل از ثبت را بلامانع دانسته که البته می‌بایست در یک دوره زمانی معین پیش از تشکیل پرونده رخ داده باشد. این دوره، معمولاً ۶ تا ۱۲ ماه است.

 

تعریف اداره ثبت اختراع ایران:

در صورتی که افشای اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی، قبل از تاریخ حق تقدم صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.