نگاشت پتنت

کلمات مشابه فارسی :

نگاشت پتنت نقشه پتنت نقشه راه پتنت

کلمات مشابه انگلیسی :

Patent Map

توضیحات:

یکی از مزایای پتنت، استفاده از آن به‌عنوان ابزاری برای تحلیل روند پیشرفت فناوری، اطلاع از جدیدترین توسعه‌های فنی صورت گرفته و آنالیزهای رقابتی از مهم‌ترین بازیگران فعال است. تمامی این موارد را می‌توان از طریق داده‌های مندرج در اسناد پتنت و از طریق تحلیل و آنالیز آن‌ها به دست آورد که گاه می‌تواند چندین هزار پتنت را در بر گیرد. در چنین شرایطی و با هدف ساده‌سازی درک نتایج حاصل از تحلیل پتنت، از نمایی مصور از اطلاعات حاصل استفاده می‌شود که اصطلاحاً نگاشت پتنت نام دارد. نگاشت پتنت، چیزی شبیه به نقشه راه فناوری است که درک اطلاعات پیچیده و متنوع پتنت‌ها را ساده‌تر می‌کند.

 

تعریف WIPO:

نگاشت پتنت، بیانی مصور از نتایج تحلیل و آنالیز ثبت اختراعات است که می‌تواند درک اطلاعات پیچیده و متنوع پتنت‌ها را ساده‌تر سازد. نگاشت پتنت، با جمع‌آوری اطلاعات ثبت اختراع در یک حوزه خاص فناوری و پردازش و آنالیز این اطلاعات به دست آمده و شامل آنالیزهای کمی و کیفی اطلاعات پتنت است.

 

تعریف EPO:

نگاشت پتنت، به معنای تجسم نتایج آنالیزهای آماری و استخراج داده‌های متنی از اسناد پتنت در قالب نمایه‌ای بصری است که درک آن‌ها را آسان‌تر می‌سازد. نگاشت پتنت، ابزاری عالی برای ارزیابی مجموعه‌ای بزرگ از داده‌های ثبت اختراع است که از روی آن، می‌توان به اطلاعاتی نظیر زمینه‌های خاص مورد توجه متقاضیان، چگونگی تغییر الگوی ثبت اختراع و سبد «IP» در طول زمان و نیز، کشورهای پیشرو در آن حوزه فناوری پی برد.