هزینه نگهداری و تمدید پتنت

کلمات مشابه فارسی :

هزینه نگهداری و تمدید پتنت

کلمات مشابه انگلیسی :

Maintenance Renewal Fees

توضیحات:

ثبت اختراع و اخذ حقوق انحصاری پتنت، امکان بهره‌برداری و یا واگذاری حق بهره‌برداری به دیگران را به مدت ۲۰ سال در اختیار صاحب‌امتیاز پتنت قرار می‌دهد. اما در صورتی این حقوق انحصاری ادامه خواهد داشت که هزینه‌های نگهداری و به عبارت دقیق‌تر، تمدید پتنت از سوی صاحب‌امتیاز آن، پرداخت گردد. هزینه‌های نگهداری و تمدید پتنت در کشورهای مختلف، کاملاً متفاوت بوده و میزان و مهلت زمانی پرداخت آن، بسته به قوانین ثبت اختراع آن کشور تعیین می‌گردد. 

 

تعریف  USPTO:

هزینه‌هایی که برای حفظ و نگهداری حق انحصاری ثبت اختراع و ادامه برخورداری از حمایت قانونی ناشی از آن پرداخت می‌گردد.

 

تعریف EPO:

مهلت زمانی پرداخت هزینه‌های تمدید یک درخواست ثبت اختراع اروپایی، بر مبنای آخرین روز از ماهی است که ثبت درخواست در آن صورت گرفته باشد. برای مثال، اگر یک پتنت در پانزدهم نوامبر ۲۰۱۸ به ثبت رسیده باشد، مهلت پرداخت هزینه‌های تمدید و نگهداری آن برای سال سوم، ۳۱ نوامبر سال ۲۰۲۰ خواهد بود.

 

تعریف اداره ثبت اختراع ایران:

اعتبار گواهینامه اختراع، پس از ۲۰ سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع، منقضی می‌شود. به منظور حفظ اعتبار گواهینامه یا اظهارنامه اختراع، پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال، مبلغی توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت می‌گردد که در صورت عدم پرداخت آن، اظهارنامه مسترد شده تلقی و یا گواهینامه اختراع، فاقد اعتبار می‌شود. تأخیر در پرداخت، حداکثر تا شش ماه (در صورت پرداخت جریمه) مجاز است.