نگهداری از پتنت

کلمات مشابه فارسی :

نگهداری از پتنت

کلمات مشابه انگلیسی :

Maintenance

توضیحات:

ثبت اختراع و اخذ حقوق انحصاری پتنت، امکان بهره‌برداری و یا واگذاری حق بهره‌برداری به دیگران را به مدت مشخص (عموماً ۲۰ سال) در اختیار مالک آن قرار می‌دهد. اما اعتبار این حقوق انحصاری، در صورتی ادامه خواهد داشت که هزینه‌های نگهداری و به عبارت دقیق‌تر، تمدید پتنت، از سوی صاحب‌امتیاز آن پرداخت گردد. بر این اساس، نگهداری از پتنت به معنای اجرای تشریفات اداری و پرداخت هزینه‌های مرتبط با تمدید پتنت است که در صورت غفلت از آن‌ها، رد اعتبار پتنت را به دنبال خواهد داشت. 

 

تعریف WIPO:

منظور از نگهداری از حقوق مالکیت فکری، فرایندی است که طی آن، حقوق مالکیت فکری حفظ می‌گردد (معتبر و تحت حمایت قانونی باقی می‌ماند). این فرآیند، شامل پرداخت هزینه‌های نگهداری (تمدید) به دفتر مالکیت فکری در فواصل منظم زمانی است که در صورت عدم پرداخت آن‌ها، ممکن است حقوق یاد شده از بین برود.

 

تعریف اداره ثبت اختراع ایران:

اعتبار گواهینامه اختراع، پس از ۲۰ سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع، منقضی می‌شود. به منظور حفظ اعتبار گواهینامه یا اظهارنامه اختراع، پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال، مبلغی توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت می‌گردد که در صورت عدم پرداخت آن، اظهارنامه مسترد شده تلقی و یا گواهینامه اختراع، فاقد اعتبار می‌شود. تأخیر در پرداخت، حداکثر تا شش ماه (در صورت پرداخت جریمه) مجاز است.