طراحی صنعتی

کلمات مشابه فارسی :

طراحی صنعتی طرح صنعتی

کلمات مشابه انگلیسی :

Industrial design

توضیحات:

طراحی‌های صنعتی، نوعی از حقوق مالکیت فکری هستند که از جنبه‌های طراحی، زیبایی‌شناسی و تزئینی یک محصول، در مقابل تقلید و کپی‌برداری دیگران حفاظت می‌کند. یک طرح صنعتی را می‌توان ترکیبی از خطوط، رنگ‌ها و یا اشکال سه‌بعدی دانست که ظاهر خاص و جدیدی به یک محصول صنعتی و یا ساخته دست انسان می‌دهد. مدت‌زمان حفاظت از طرح‌های صنعتی، محدود بوده و عموماً از دوره زمانی اعتبار پتنت کوتاه‌تر است.

 

تعریف WIPO:

ترکیبی از خطوط، رنگ‌ها و هر فرم سه‌بعدی که ظاهری خاص به یک محصول یا ساخته دست انسان می‌دهد. طراحی‌های صنعتی به جنبه‌های زیبایی‌شناسی و تزئینی یک ایده مفید و کاربردی اشاره دارد. دارنده یک طراحی صنعتی ثبت شده، از حق انحصاری برای ممانعت از کپی‌برداری و تقلید از آن توسط دیگران برخوردار خواهد بود. این حق، برای یک دوره زمانی محدود اعتبار داشته که معمولاً برابر با ۱۵ سال است. (در کشورهایی مانند چین این زمان برابر با ۱۰ سال است.)

 

تعریف اداره ثبت اختراع ایران:

هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ‌ها و هرگونه شکل سه‌بعدی با خطوط، رنگ‌ها و یا بدون آن، به گونه‌ای که ترکیب یا شکل یک فراورده صنعتی یا محصولی از صنایع‌دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. دسترسی صرف به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری، مشمول حمایت از قانون طرح‌های صنعتی نمی‌باشد.