حقوق مالکیت فکری معتبر

کلمات مشابه فارسی :

حقوق مالکیت فکری معتبر حقوق مالکیت فکری دارای اعتبار قانونی

کلمات مشابه انگلیسی :

IP rights in force

توضیحات:

این اصطلاح، برای توصیف حقوق مالکیت فکری دارای اعتبار قانونی و معتبر بکار گرفته می‌شود. برای مثال، «In-Force Patent» به معنای پتنت‌هایی است که گواهی ثبت اختراع آن‌ها از سوی دفاتر مالکیت فکری اعطا شده و با توجه به پرداخت منظم هزینه‌های تمدید و نگهداری، در حال حاضر دارای اعتبار می‌باشند.

 

تعریف WIPO:

حقوق مالکیت فکری که در حال حاضر دارای اعتبار هستند. برای ادامه اعتبار این حقوق، لازم است هزینه‌های نگهداری (تمدید) آن‌ها در فواصل زمانی منظم به دفتر مالکیت فکری مربوطه پرداخت گردد. با پرداخت هزینه‌های تمدید و نگهداری، یک نشان تجاری را می‌توان برای مدت‌زمان نامحدود حفظ نمود. این در حالی است که پتنت‌ها، یوتیلیتی مدل‌ها و طراحی‌های صنعتی، فقط برای مدت محدودی معتبر خواهند بود.