مبدأ

کلمات مشابه فارسی :

مبدأ منشأ

کلمات مشابه انگلیسی :

Origin

توضیحات:

هر پتنت یا حقوق مالکیت فکری دیگر، دارای یک مبدأ است که با توجه به محل اقامت یا تابعیت متقاضی آن، تعیین می‌شود. برای مثال، در یک پرونده ثبت اختراع، اگر فردی که نامش در ردیف نخست متقاضیان آمده است، در آمریکا اقامت داشته باشد، مبدأ این پتنت آمریکا محسوب می‌شود.

 

تعریف WIPO:

کشور محل اقامت (و یا تابعیت وی، در صورت عدم وجود اقامتگاه معتبر) متقاضی نخست یک پرونده مالکیت فکری که به‌عنوان مبدأ پرونده شناخته می‌شود.

 

تعریف USPTO:

کشور مبدأ یک نشان تجاری (و یا سایر انواع مالکیت فکری)، کشوری است که متقاضی در آن اقامت داشته و یا یک سازمان صنعتی یا تجاری اثرگذار در آنجا تأسیس نموده است.