طبقه‌بندی بین‌المللی پتنت

کلمات مشابه فارسی :

طبقه‌بندی بین‌المللی پتنت

کلمات مشابه انگلیسی :

International Patent Classification IPC

توضیحات:

یک سیستم بین‌المللی برای طبقه‌بندی پتنت‌ها که با توجه به ویژگی‌های فنی معرفی شده در پرونده ثبت اختراع انجام شده و در نتیجه، فرآیند جستجوی اسناد پتنت را ساده‌تر می‌سازد.

 

تعریف WIPO:

«IPC» نوعی سیستم بین‌المللی برای طبقه‌بندی ثبت اختراعات است که با استفاده از یک ساختار سلسله مراتبی متشکل از بخش‌ها، کلاس‌ها، زیرکلاس‌ها و گروه‌ها، به دسته‌بندی پتنت‌ها کمک می‌کند. نمادهای «IPC» بر مبنای ویژگی‌های فنی درخواست‌های ثبت اختراع مشخص می‌شوند. یک پرونده ثبت اختراع، به دلیل مرتبط بودن با چند ویژگی فنی، می‌تواند شامل چندین نماد «IPC» باشد.

 

تعریف EPO:

برای آسان‌تر نمودن جستجوی پتنت، پتنت‌ها طبقه‌بندی می‌شوند. یک طرح طبقه‌بندی، شاملی سیستمی از کدها است که با توجه به حوزه فنی، ثبت اختراعات را گروه‌بندی می‌کند. دفاتر ثبت اختراع در سرتاسر جهان، از سیستم طبقه‌بندی بین‌المللی «IPC» استفاده می‌کنند که تقریباً ۷۰۰۰۰ کد متفاوت را برای حوزه‌های فنی مختلف تعریف نموده است.