تاریخ اعطای گواهی ثبت اختراع

کلمات مشابه فارسی :

تاریخ اعطای گواهی ثبت اختراع

کلمات مشابه انگلیسی :

Issued Date Patent Date

توضیحات:

با ثبت درخواست از سوی متقاضی و ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی دفتر ثبت اختراع، تأیید یا رد درخواست برای ثبت در سیستم پتنت مشخص می‌شود. تاریخ صدور و اعطای حقوق انحصاری پتنت از سوی دفتر یاد شده به متقاضی را تاریخ اعطای گواهی ثبت اختراع می‌نامند.

 

تعریف WIPO:

تاریخی که دفتر مالکیت فکری اقدام به اعطای یک حق مالکیت فکری «IP right» می‌کند.

 

تعریف USPTO:

تاریخی است که «USPTO» اقدام به تأیید درخواست و اعطای گواهی ثبت اختراع به متقاضی نموده و عملاً یک پرونده ثبت اختراع به یک «US» پتنت تبدیل شده و می‌توان از حقوق انحصاری آن استفاده نمود. اعطای گواهی ثبت اختراع در آمریکا، سه‌شنبه‌های هر هفته صورت می‌گیرد.