دادخواهی پتنت

کلمات مشابه فارسی :

دادخواهی پتنت

کلمات مشابه انگلیسی :

Patent Litigation

توضیحات:

یکی از موضوعات مهم در سیستم‌های پتنت، دعاوی حقوقی ناشی از نقض پتنت، اختلاف بر سر اعتبار یک پتنت خاص و یا مجوزهای بهره‌برداری از پتنت است که معمولاً از طریق ثبت شکایت در دادگاه و صدور حکم از سوی دادگاه و یا روش‌های جایگزین مانند استفاده از میانجیگری یک فرد بی‌طرف و مصالحه حین دادگاه حل‌وفصل می‌گردد. فرآیند تشکیل پرونده و پیگیری آن، مذاکره برای مصالحه و حل‌وفصل اختلافات و نیز داوری یا میانجیگری یک فرد بی‌طرف، بخشی از دادخواهی پتنت محسوب می‌شود.

 

تعریف EPO:

دعاوی پتنت عموماً در سه حوزه صدور مجوز بهره‌برداری از پتنت، اعتبار پتنت و نقض پتنت رخ می‌دهد که با ثبت شکایت و پیگیری حقوقی در دادگاه‌ها و یا از طریق گزینه‌های جایگزین که اصطلاحاً «Alternative Dispute Resolutions» یا «ADR» نامیده می‌شوند، بررسی و حل‌وفصل می‌گردند.