راهکارهای جایگزین دعاوی حقوقی

کلمات مشابه فارسی :

راهکارهای جایگزین دعاوی حقوقی

کلمات مشابه انگلیسی :

Alternative Dispute Resolutions ADR

توضیحات:

یکی از موضوعات مهم در سیستم‌های پتنت، دعاوی حقوقی ناشی از نقض پتنت، اختلاف بر سر اعتبار یک پتنت خاص و یا مجوزهای بهره‌برداری از پتنت است که می‌تواند از طریق ثبت شکایت در دادگاه و صدور حکم از سوی دادگاه خاتمه یابد. اما روش‌های جایگزینی هم برای این راهکار حقوقی وجود دارد. اصطلاح «ADR» برای پوشش طیف وسیعی از راهکارهای غیرحقوقی حل دعاوی پتنت استفاده می‌شود. علاوه بر مذاکرات متعارف بین طرفین دعوی که معمولاً بدون دخالت شخص ثالث انجام می‌گیرد، «ADR» معطوف به سطوح مختلفی از مداخلات یک فرد بی‌طرف است و در حالت کلی به دو دسته الزام‌آور (داوری، قضاوت متخصصین و ترکیبی از میانجیگری و داوری) و غیر الزام‌آور (میانجیگری، مصالحه و ارزیابی‌های بی‌طرفانه اولیه) تقسیم می‌شود.

 

تعریف EPO:

اصطلاح «ADR» برای پوشش طیف وسیعی از راهکارهای غیرحقوقی حل دعاوی پتنت استفاده می‌شود. علاوه بر مذاکرات متعارف بین طرفین دعوی که معمولاً بدون دخالت شخص ثالث انجام می‌گیرد، «ADR» معطوف به سطوح مختلفی از مداخلات یک فرد بی‌طرف است و در حالت کلی به دو دسته الزام‌آور (داوری، قضاوت متخصصین و ترکیبی از میانجیگری و داوری) و غیر الزام‌آور (میانجیگری، مصالحه و ارزیابی‌های بی‌طرفانه اولیه) تقسیم می‌شود.