کاربرد صنعتی

کلمات مشابه فارسی :

کاربرد صنعتی دارای کاربرد صنعتی کاربردپذیری صنعتی قابلیت کاربرد صنعتی دارای کاربرد در صنعت کاربردی بودن مفید بودن

کلمات مشابه انگلیسی :

Industrial Application Industrial Applicability Utility Useful Usefulness

توضیحات:

کاربردپذیری صنعتی، یکی از الزامات مورد نیاز برای تأیید یک درخواست ثبت اختراع بوده که تنها به اختراعاتی امکان گرنت شدن را خواهد داد که کاربردی صنعتی داشته و در معنای ساده‌تر، مفید باشند.

 

تعریف WIPO:

یکی از الزامات مورد نیاز برای تأیید یک درخواست ثبت اختراع، کاربردپذیری اختراع ارائه شده در صنعت است. بر اساس این تعریف،  یک اختراع ادعا شده، در صورتی دارای کاربرد صنعتی خواهد بود که: بر اساس ماهیت آن، در یکی از انواع صنعت، ساخته شده یا مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس تعریف وایپو، کاربرد صنعتی داشتن که تحت عنوان «Utility» یا کاربردی بودن نیز از آن یاد می‌شود، به این معناست که اختراع، امکان استفاده برای یک هدف صنعتی یا کسب‌وکار را داشته و فراتر از یک پدیده تئوری، مورد استفاده قرار گیرد. در مفهوم ساده‌تر، یعنی اختراع بایستی مفید باشد.

 

تعریف USPTO:

یکی از الزامات پتنت شدن یک اختراع، مفید بودن و کاربردپذیری آن است. بنا بر قانون اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا، عدم کاربرد یک اختراع، در دو شکل پدید می‌آید:

۱) آشکار نبودن این‌که چرا اختراع «مفید» است. این امر، زمانی رخ می‌دهد که متقاضی نتواند ویژگی‌ها و کاربرد قابل توجهی را برای اختراع خود معرفی نماید و یا این‌که نتواند اطلاعات کافی در مورد اختراع خود افشا نموده، تا مفید بودن آن برای یک فرد آشنا با آن زمینه فناوری، بلافاصله مسجل گردد.

۲) ادعاهای مرتبط با یک کاربرد قابل توجه برای اختراع که توسط متقاضی ارائه می‌شوند، قابل اعتماد نباشند (این مورد در شرایط نادری رخ می‌دهد).

 

تعریف EPO:

یک اختراع، بایستی مستعد به کاربرد صنعتی باشد؛ به این معنا که در یکی از انواع صنایع، از جمله کشاورزی، ساخته شده یا مورد استفاده قرار گیرد. البته این مسئله، محدود به استفاده از یک ماشین و یا تولید یک محصول خاص نشده و می‌تواند در بر گیرنده یک فرایند نیز باشد. همچنین، می‌تواند کمک به بهبود یا کنترل یک محصول، دستگاه و یا فرآیندی نموده که در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد. توضیحات ارائه شده در درخواست ثبت اختراع، باید به وضوح بر چگونگی بهره‌برداری از آن در صنعت، تأکید نماید.

 

تعریف اداره ثبت اختراع ایران:

اختراعی قابلیت ثبت دارد که دارای کاربرد صنعتی باشد. از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب شده که در رشته‌ای از صنعت، قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی، نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.