چکیده اختراع

کلمات مشابه فارسی :

چکیده اختراع خلاصه اختراع

کلمات مشابه انگلیسی :

Abstract

توضیحات:

چکیده اختراع، عبارت است از یک شرح مختصر پیرامون اطلاعات فنی اختراع که از طریق ثبت آن افشا شده است. این خلاصه کاملاً بر اطلاعات فنی و موارد جدیدی متمرکز بوده که در مقایسه با حوزه دانشی اختراع به دانش پیشین می‌افزاید. عدم بیان ارزش‌ها و مزایای اختراع، از ویژگی‌های چکیده اختراع است.

 

تعریف WIPO:

شرح مختصری از افشای فنی یک سند پتنت که به خواننده این امکان را می‌دهد تا به سرعت موضوع اختراع را درک نماید. این خلاصه، بیشتر بر اطلاعات فنی متمرکز بوده و برای سایر اهداف، از جمله تفسیر دامنه حفاظتی ادعاهای مطرح در پتنت قابل استفاده نیست. متن چکیده عموماً کمتر از ۱۵۰ کلمه بوده و ممکن است با یک نقشه یا فرمول شیمیایی همراه باشد. این چکیده، توسط متقاضی تهیه شده و در صفحه اول سند پتنت انتشار می‌یابد. علاوه بر این، ممکن است که به صورت جداگانه و در یک انتشارات رسمی یا «Abstract Journal» انتشار یابد.

 

تعریف USPTO:

یک بیانیه و شرح مختصر از افشای فنی، شامل موارد جدید مرتبط با دانش پیشین است که اختراع به آن مربوط می‌باشد.

 

تعریف EPO:

چکیده یا خلاصه اختراع، اطلاعات فنی را هدف قرار داده و برای اهداف دیگر، به‌ویژه تفسیر دامنه حفاظتی اختراع در نظر گرفته نشده است.

 

تعریف اداره ثبت اختراع ایران:

خلاصه توصیف اختراع باید مستقیماً زمینه فنی که اختراع به آن تعلق دارد را تعیین کند تا در جستجوی سوابق اختراع ادعایی مورد استفاده قرار گیرد. در خلاصه اختراع، نکات زیر باید در نظر گرفته شود:

  • با عنوان اختراع شروع شود و مشتمل بر ۷۰ تا ۲۰۰ کلمه باشد؛
  • مشکل فنی، اساس راه‌حل ارائه شده برای آن و کاربرد یا کاربردهای اصلی اختراع را اجمالاً روشن نماید؛
  • در صورت لزوم، مشتمل بر فرمول‌های شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد تا بر اساس آن‌ها، ویژگی‌های اختراع به بهترین شکل بیان شود؛
  • در صورتی‌که برای توضیح اختراع، ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از توضیح خلاصه هر قسمت باید نشانه‌های ارجاع دهنده به هر یک از نقشه‌ها در داخل پرانتز ذکر گردد؛
  • عدم بیان ارزش و مزایای اختراع.