جستجوی بولی

کلمات مشابه فارسی :

جستجوی بولی جستجوی منطقی

کلمات مشابه انگلیسی :

Boolean Searching

توضیحات:

جستجوی اسناد پتنت، منوط به یافتن بهترین اصطلاحات و کلمات مرتبط با فناوری مدنظر است. در این فرآیند، می‌توان از عملگرهای بولی به‌عنوان یک رابط برای تولید عبارات جستجوی پیچیده و گسترده یا محدود نمودن دامنه جستجو استفاده نمود که این کار در قالب جستجوی بولی یا منطقی صورت می‌گیرد.

 

تعریف WIPO:

جستجوی بولی یا منطقی، روش جستجویی را توصیف می‌کند که در آن، اصطلاحات و کلمات مختلف با استفاده از عملگرهای بولی مانند «OR» و «AND»، با یکدیگر ترکیب شده و اسناد بیشتر یا دقیق‌تری را شناسایی می‌کند.

 

تعریف EPO:

هنگام جستجوی ثبت اختراع، ما از طریق رابط‌هایی با درجات مختلفی از پیچیدگی پیش می‌رویم. این رشته‌های پیچیده، جستجوی بولی یا منطقی و متشکل از برخی «حدس‌ها» به‌عنوان ورودی‌های ساده مبتنی بر قانون و استدلال منطقی است که امکان ساخت عبارات منطقی پیچیده و دقیق‌تر نمودن جستجو را فراهم می‌سازد.