پرونده ثبت اختراع ثانوی

کلمات مشابه فارسی :

پرونده ثبت اختراع ثانوی ادامه ثبت اختراع

کلمات مشابه انگلیسی :

Continuation-in-part

توضیحات:

در سیستم پتنت آمریکا، ممکن است که متقاضی درخواستی برای ثبت در سیستم پتنت به ثبت رسانیده و پیش از آن‌که تکلیف ارزیابی پرونده روشن شود، درخواست دیگری با همان اختراع قبلی به ثبت برساند. در این حالت، درخواست دوم را «ادامه» درخواست قبلی متصور شده و تاریخ مدنظر برای بررسی دانش پیشین را همان تاریخ ثبت درخواست قبلی می‌دانند. حال اگر، این درخواست جدید، جهت معرفی پیشرفت‌های پوشش داده نشده در پرونده قبلی و بهبود آن به ثبت رسیده باشد، آن را اصطلاحاً «Continuation-in-part» می‌نامند.

 

تعریف WIPO:

در آمریکا، یک پرونده ثبت اختراع دوم برای همان اختراع قبلی، عموماً برای معرفی پیشرفت‌های پوشش داده نشده در پرونده اصلی بکار گرفته می‌شود. در این شرایط برای بررسی دانش پیشین، تاریخ ثبت درخواست اصلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

تعریف USPTO:

یک پرونده ثبت شده جدید در طول عمر یک پرونده غیرموقت قبلاً ثبت شده، که با تکرار برخی از بخش‌های مهم پرونده قبلی و افزودن مطالبی که در آن وجود نداشته است، پرونده ثبت اختراع را بهبود می‌دهد.