تاریخ ثبت درخواست

کلمات مشابه فارسی :

تاریخ ثبت درخواست تاریخ تکمیل پرونده تاریخ تقاضا

کلمات مشابه انگلیسی :

Filing Date Application Date

توضیحات:

در فرآیند ثبت دارایی‌های فکری، متقاضی پس از تهیه و آماده‌سازی مستندات لازم، اقدام به ثبت تقاضانامه، اظهارنامه یا درخواست در دفتر مالکیت فکری می‌نماید. تاریخ تسلیم و ثبت درخواست و تشکیل پرونده را اصطلاحاً «Filling Date» یا « Application Date» می‌نامند.

 

تعریف WIPO:

بر اساس تعریف وایپو، «تاریخ ثبت درخواست»، تاریخی است که دفتر مالکیت فکری، یک درخواست که دارای قابلیت برآورده نمودن حداقل الزامات مدنظر است را دریافت می‌نماید.

در خصوص پرونده‌های «PCT»، تاریخ ثبت درخواست، تاریخی است که پرونده بین‌المللی ثبت اختراع ذیل پیمان همکاری ثبت اختراع و یا پرونده اولیه، در یکی از دفاتر ثبت اختراع ملی به ثبت می‌رسد.

 

تعریف USPTO:

«تاریخ ثبت درخواست» در خصوص پتنت‌ها، به معنای تاریخی است که تقاضانامه ثبت اختراع (با یا بدون ادعاهای پتنت)، از سوی دفتر ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا، دریافت می‌گردد.

«تاریخ ثبت درخواست» در خصوص علائم تجاری، تاریخی است که «USPTO» درخواستی را به زبان انگلیسی و شامل اطلاعاتی از جمله «نام متقاضی، نام و نشانی مسئول مکاتبات، یک طرح روشن و مشخص از علامت، فهرستی از کالاها و خدمات و هزینه ثبت درخواست» دریافت می‌نماید.

 

تعریف EPO:

تاریخی است که درخواست با توجه به الزامات «EPC» (اطلاعاتی در مورد متقاضی، یک توضیح در مورد اختراع و یا یک استناد به یک درخواست قبلاً ثبت شده)، تکمیل می‌گردد.

تاریخ ثبت درخواست، اعم از درخواست‌های الکترونیک (با استفاده از نرم‌افزار «EPO Online Filing»، سرویس «EPO Web-form Filing» و یا «CMS») یا ارسال شده توسط پست و فکس، تاریخی است که اسناد مرتبط با پرونده پتنت، از سوی «EPO» دریافت شود، منوط به این‌که اسناد فوق، مطابق با الزامات ماده‌های ۸۰ و ۴۰ قانون ثبت اختراع باشند.

 

تعریف اداره ثبت اختراع ایران:

تاریخ تقاضا، همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقی خواهد شد، مشروط به این‌که اظهارنامه در زمان دریافت، حاوی نکات زیر باشد:

  • ذکر صریح یا ضمنی تقاضای ثبت یک اختراع؛
  • میسر بودن شناخت هویت متقاضی؛
  • توصیف اجمالی اختراع.