اعلان

کلمات مشابه فارسی :

اعلان اظهار

کلمات مشابه انگلیسی :

Declaration

توضیحات:

در طی فرآیند ثبت اختراع، متقاضی می‌بایست نسبت به اعلام این‌که مخترع اصلی یا تنها مخترع بوده، در کدام کشور اقامت دارد و با علم به محتوای ادعاها و تعهد به افشای آن‌ها، اعلام نظر نماید. این سند رسمی را اصطلاحاً اعلان یا اظهار «Declaration» می‌نامند.

 

تعریف WIPO:

در پیمان همکاری ثبت اختراع «PCT»، یک درخواست ممکن است شامل پنج نوع اعلان یا اظهار باشد. این اعلان، حاوی جمله‌بندی‌های استاندارد بوده و در یک بازه 16 ماهه از تاریخ تقدم و یا حداکثر قبل از تکمیل مقدمات فنی برای انتشار بین‌المللی درخواست، ارائه می‌شود. 

 

تعریف USPTO:

سندی که متقاضی ثبت اختراع در آن اعلام می‌دارد: ۱) وی مخترع اصلی یا تنها مخترع اختراع است، ۲) شهروند کدام کشور است، ۳) محتویات درخواست شامل مشخصات و ادعاهای اختراع را بررسی نموده و درک کرده است، ۴) متعهد به افشای اطلاعاتی است که در اسناد پتنت در نظر گرفته شده است. این اعلان رسمی، در تمامی پرونده‌های پتنت غیرموقت به ثبت می‌رسد.

 

تعریف EPO:

متقاضی برای اولویت ادعای خود، می‌بایست یک اعلان تحت عنوان «Declaration of Priority» ارائه دهد. در این اعلان، تاریخ درخواست قبلی، کشور یا شماره عضویت سازمان تجارت جهانی و نیز شماره پرونده باید درج شده باشد. این اعلان، ترجیحاً در مورد پرونده‌های پتنت اروپایی انجام می‌گیرد.