ارزیابی

کلمات مشابه فارسی :

ارزیابی

کلمات مشابه انگلیسی :

Examination

توضیحات:

اعطای گواهی ثبت اختراع به متقاضی و بهره‌مندی از حقوق انحصاری آن، منوط به ارزیابی درخواست از سوی دفتر ثبت اختراع (ارزیابان پتنت) و تطبیق آن با معیارهای مختلف نظیر جدید بودن، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی است. در صورتی که اختراع واجد شرایط دریافت گواهی تشخیص داده شود، گواهی به متقاضی اعطا شده و در غیر این صورت، با ذکر دلایل، درخواست به ثبت رسیده رد می‌گردد.

 

تعریف WIPO:

بررسی یک مقام رسمی دفتر مالکیت فکری (معمولاً ارزیاب پتنت)، برای تعیین واجد شرایط بودن اعطای گواهی ثبت اختراع که شامل جدید بودن، گام ابتکاری، کاربرد صنعتی و سایر معیارها است را ارزیابی می‌نامند.

 

تعریف اداره ثبت اختراع ایران:

بر اساس ماده 13 قانون ثبت اختراعات مصوب سال ۱۳۸۶، اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط مندرج در این قانون و آئین‌نامه آن، بررسی نموده و در صورت تشخیص انطباق، اقدام لازم را برای ثبت اختراع انجام می‌دهد. در غیر این صورت، اظهارنامه رد شده و مراتب به متقاضی ابلاغ می‌گردد.