اطلاعات صفحه اول

کلمات مشابه فارسی :

اطلاعات صفحه اول

کلمات مشابه انگلیسی :

Front Page Data

توضیحات:

صفحه نخست یک پتنت یا یک اظهارنامه انتشار یافته،‌ عموماً حاوی اطلاعات کتابخانه‌ای است. این اطلاعات شامل عنوان پتنت، تاریخ ثبت، تاریخ اعطای گواهی، نام مخترعین، مالک یا مالکان پتنت (اگر در هنگام ثبت ذکر شده باشد)، اطلاعات حق تقدم، تاریخ و شماره‌های درخواست‌های ثبت همین اختراع (در سایر کشورها) است. این صفحه همچنین شامل طبقات و زیرطبقات فنی (مربوط به طبقه‌بندی پتنت) و نیز نام تمام پتنت‌ها و اسناد غیر پتنتی است که خود مخترع و یا ارزیاب، در طی مراحل ثبت به آن‌ها ارجاع داده‌اند. سازمان جهانی مالکیت فکری، برای پرونده‌های «PCT»، از عبارت «اطلاعات صفحه اول» یا «Front Page Data» استفاده می‌کند که شامل اطلاعات کتابخانه‌ای و همچنین خلاصه‌ای از اختراع و نقشه‌ها (در صورت وجود) می‌باشد.

 

تعریف WIPO:

در پرونده‌های «PCT»، داده‌های صفحه اول، شامل اطلاعات کتابخانه‌ای و همچنین خلاصه‌ای از اختراع و نقشه‌ها (در صورت وجود) می‌باشد.