تاریخ حق تقدم

کلمات مشابه فارسی :

تاریخ حق تقدم تاریخ تقدم

کلمات مشابه انگلیسی :

Priority Date

توضیحات:

اولین تاریخ تسلیم یا ثبت اظهارنامه که در بررسی‌های بعدی، اعم از قابلیت ثبت پتنت مورد استناد قرار می‌گیرد، اصطلاحاً «تاریخ حق تقدم» نامیده می‌شود.

 

تعریف WIPO:

تاریخی است که پرونده پتنت، برای نخستین بار در یکی از دفاتر ثبت اختراع ملی به ثبت می‌رسد و از آن تاریخ، ۱۲ ماه فرصت وجود خواهد داشت تا از طریق ثبت درخواست مطابق با قوانین کنوانسیون پاریس یا مسیر «PCT»، نسبت به حفاظت از اختراع در کشورهای دیگر، اقدام گردد.

 

تعریف USPTO:

تاریخ حق تقدم، تاریخ اولین ثبت درخواست بوده که می‌تواند حقوقی برای ادامه فرآیند ثبت اختراع فراهم سازد.

 

تعریف EPO:

در بسیاری از موارد، یک پرونده ثبت اختراع اروپایی، مدعی حقوق تقدم ناشی از تاریخ ثبت یک پرونده قبلی است. این مورد را تاریخ تقدم می‌نامند که به تاریخ درخواست پرونده ثبت اختراع یادشده، اشاره دارد و به‌عنوان تاریخ مؤثر در ادعاهای پرونده جدید نیز درج می‌گردد. در واقع، تاریخ اولین درخواست، به‌عنوان تاریخ حق تقدم ادعاهای اختراع به حساب می‌آید.

 

تعریف اداره ثبت اختراع ایران:

تاریخ تقاضای اولیه، می‌تواند مشمول حق تقدم اظهارنامه باشد. همچنین، متقاضی می‌تواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیه‌ای، حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی را نیز درخواست نماید. حق تقدم، می‌تواند بر اساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه‌ای یا بین‌المللی باشد که در کشورهای فوق تسلیم شده است.