جستجوی نقض پتنت

کلمات مشابه فارسی :

جستجوی نقض پتنت

کلمات مشابه انگلیسی :

Infringement Search

توضیحات:

سیستم پتنت در ازای افشای کامل اختراع از سوی مخترعین، حق انحصاری بهره‌برداری از اختراع را به مدت محدود و در یک مرز جغرافیایی مشخص، به صاحبان پتنت واگذار می‌کند. بر این اساس، هرگونه ساخت، بهره‌برداری، فروش یا واردات یک اختراع پتنت شده بدون کسب اجازه از مالک آن، مصداق نقض پتنت محسوب شده و می‌تواند اتهام نقض پتنت و عواقب احتمالی را (توقف فروش، جریمه و ...) برای اقدام کننده به همراه داشته باشد. جستجوی نقض پتنت، به یافتن پتنت‌های گرنت شده و پرونده‌های ثبت اختراعی می‌پردازد که ممکن است یک محصول یا فرآیند خاص را پوشش دهند و از طریق آن، موارد نقض پتنت در آن محصول یا فرآیند مشخص خواهد شد. این نوع از جستجو، شباهت نزدیکی با جستجوی آزادی عمل یا «FTO» داشته، با این تفاوت که در این جستجو بر موارد نقض و در جستجوی «FTO» بر نواحی آزاد برای تحقیق و توسعه تأکید می‌شود.

 

تعریف WIPO:

جستجوی نقض پتنت برای شناسایی پتنت یا پرونده‌های ثبت اختراعی که ممکن است محصول یا فرآیند پیشنهادی را پوشش دهند، انجام می‌گیرد. این جستجو یک کشور یا منطقه خاصی را هدف قرار داده و به تجزیه‌وتحلیل ادعاها و وضعیت حقوقی پتنت‌ها می‌پردازد.