دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت

کلمات مشابه فارسی :

دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت

کلمات مشابه انگلیسی :

International Bureau

توضیحات:

استقبال گسترده از سیستم پتنت برای محافظت از اختراعات و نوآوری‌ها، موجب شده است تا بسیاری از متقاضیان، ثبت درخواست در مجموعه گسترده‌ای از کشورهای مختلف را در دستور کار قرار دهند. این امر با پیچیدگی‌های مختلف و البته زمان و هزینه مضاعف همراه است و به همین دلیل، پیمان همکاری ثبت اختراع با نظارت سازمان جهانی مالکیت فکری، امکان ثبت یک درخواست واحد را برای متقاضیان مذکور فراهم می‌کند. دفتر بین‌المللی این نهاد، علاوه بر دریافت مستقیم درخواست‌های متقاضیان، وظیفه ارتباط با سایر دفاتر دریافت‌کننده درخواست‌های «PCT» در سرتاسر جهان و پیگیری‌های مرتبط با آن را بر عهده دارد.

 

تعریف WIPO:

این اصطلاح به دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت اشاره دارد که علاوه بر وظیفه دریافت درخواست از کشورهای عضو، ارتباط و تعامل با کلیه دفاتر دریافت‌کننده پرونده‌های ثبت اختراع «PCT» در سرتاسر جهان و پیگیری پرونده‌های مذکور را بر عهده دارد.