جستجوی رد اعتبار

کلمات مشابه فارسی :

جستجوی رد اعتبار

کلمات مشابه انگلیسی :

Invalidity Search Opposition search

توضیحات:

سیستم پتنت در ازای افشای کامل اختراع از سوی مخترعین، حق انحصاری بهره‌برداری از اختراع را برای مدت محدود و در یک مرز جغرافیایی مشخص، به صاحبان پتنت واگذار می‌کند. بر این اساس، هرگونه ساخت، بهره‌برداری، فروش یا واردات یک اختراع پتنت شده، بدون کسب اجازه از مالک آن، مصداق نقض پتنت محسوب شده و می‌تواند اتهام نقض پتنت و عواقب احتمالی (توقف فروش، جریمه و ...) را برای اقدام کننده به همراه داشته باشد. جستجوی رد اعتبار، با هدف یافتن اسناد (اعم از پتنت و یا غیر پتنت) صورت گذفته که می‌تواند اعتبار یا رد اعتبار ادعاهای یک پتنت خاص را تحت تأثیر خود قرار دهد.

 

تعریف WIPO:

جستجوی رد اعتبار (Invalidity) یا مخالفت (Opposition)، با هدف شناسایی اسناد پتنتی و غیر پتنتی انجام گرفته که ممکن است بر ادعاهای یک پتنت خاص اثرگذار باشد. این اسناد، کمک می‌کنند تا یک پتنت بلوکه شده و یا بالعکس، سبد اختراعی مستحکم‌تر گردد که در اخذ مجوز و یا تملک یک شرکت مفید خواهد بود.