مرجع ارزیابی اولیه بین‌المللی

کلمات مشابه فارسی :

مرجع ارزیابی اولیه بین‌المللی

کلمات مشابه انگلیسی :

International Preliminary Examining Authority IPEA

توضیحات:

پیمان همکاری ثبت اختراع، راهی برای ثبت تنها یک درخواست برای حفاظت از اختراع در مجموعه‌ای از کشورهای مختلف است که در ادامه و پس از تصمیم‌گیری نهایی، می‌توان نسبت به پیگیری اخذ گواهی در برخی از کشورها و مناطق مدنظر اقدام نمود. با ثبت درخواست «PCT»، یکی از گزارش‌هایی که برای متقاضی آماده می‌شود، گزارش اولیه بین‌المللی است که با هدف ارزیابی شرایط پتنت شدن درخواست انجام می‌گیرد. این گزارش از سوی یکی از دفاتر ملی ثبت اختراع و یا یک سازمان متولی این موضوع انجام گرفته که اصطلاحاً «IPEA» یا «مرجع ارزیابی اولیه بین‌المللی» نامیده می‌شود.

 

تعریف WIPO:

یک مرجع (یک دفتر ملی ثبت اختراع یا یک سازمان بین دولتی) که ذیل پیمان همکاری ثبت اختراع، وظیفه انجام مراحل ارزیابی اولیه بین‌المللی درخواست‌های «PCT» را بر عهده دارد. وظیفه این نهاد، تهیه و تدوین گزارش اولیه بین‌المللی در مورد واجد شرایط بودن درخواست برای ثبت در سیستم پتنت می‌باشد.