گزارش اولیه بین‌المللی پتنت شدن

کلمات مشابه فارسی :

گزارش اولیه بین‌المللی پتنت شدن

کلمات مشابه انگلیسی :

International Preliminary Report on Patentability IPRP

توضیحات:

پیمان همکاری ثبت اختراع، راهی برای ثبت تنها یک درخواست به منظور حفاظت از اختراع در مجموعه‌ای از کشورهای مختلف است که در ادامه و پس از تصمیم‌گیری نهایی، می‌توان نسبت به پیگیری اخذ گواهی در برخی از کشورها و مناطق مدنظر اقدام نمود. با ثبت درخواست «PCT»، مرجع ارزیابی اولیه بین‌المللی (IPEA)، اقدام به ارزیابی شرایط پتنت شدن درخواست (جدید بودن، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی) می‌نماید که نتایج آن در قالب گزارش اولیه بین‌المللی (IPER) انتشار می‌یابد. در مواقعی که چنین گزارشی وجود ندارد، گزارشی تحت عنوان گزارش اولیه بین‌المللی برای پتنت شدن از سوی دفتر بین‌المللی متولی «PCT» صادر می‌گردد که محتوایی مشابه با نظریات کتبی مرجع جستجوی بین‌المللی دارد.

 

تعریف WIPO:

گزارش اولیه و غیر الزام‌آور در مورد این‌که آیا اختراع ادعا شده قابلیت ثبت در سیستم پتنت را دارد یا خیر. این گزارش، توسط دفتر بین‌المللی متولی «PCT» و پیرو نظر مرجع جستجوی بین‌المللی و زمانی که گزارش ارزیابی اولیه بین‌المللی وجود ندارد، صادر می‌گردد. این گزارش، دارای محتوایی مشابه با نظریات کتبی مرجع جستجوی بین‌المللی است.