مرجع جستجوی بین‌المللی

کلمات مشابه فارسی :

مرجع جستجوی بین‌المللی

کلمات مشابه انگلیسی :

International Searching Authority ISA

توضیحات:

پیمان همکاری ثبت اختراع، راهی برای ثبت تنها یک درخواست به منظور حفاظت از اختراع در مجموعه‌ای از کشورهای مختلف است که در ادامه و پس از تصمیم‌گیری نهایی، می‌توان نسبت به پیگیری اخذ گواهی در برخی از کشورها و مناطق مدنظر اقدام نمود. با ثبت درخواست «PCT»، یک گزارش جستجو در فاز نخست (بین‌المللی) از سوی یکی از دفاتر ملی ثبت اختراع یا نهادهای دیگر انتشار می‌یابد که وظیفه آماده‌سازی آن، بر عهده مرجع جستجوی بین‌المللی یا «ISA» است.

 

تعریف WIPO:

یک نهاد (دفتر ملی ثبت اختراع یا یک سازمان بین دولتی) که ذیل پیمان همکاری ثبت اختراع، وظیفه جستجوی بین‌المللی را بر عهده دارد. مرجع جستجوی بین‌المللی، گزارش جستجوی بین‌المللی و نظریات کتبی مرتبط را آماده و تدوین می‌کند.