گزارش جستجوی بین‌المللی

کلمات مشابه فارسی :

گزارش جستجوی بین‌المللی

کلمات مشابه انگلیسی :

International Search Report ISR

توضیحات:

پیمان همکاری ثبت اختراع، راهی برای ثبت تنها یک درخواست به منظور حفاظت از اختراع در مجموعه‌ای از کشورهای مختلف است که در ادامه و پس از تصمیم‌گیری نهایی، می‌توان نسبت به پیگیری اخذ گواهی در برخی از کشورها و مناطق مدنظر اقدام نمود. با ثبت درخواست «PCT»، یک گزارش جستجو در فاز نخست (بین‌المللی) از سوی یکی از دفاتر ملی ثبت اختراع یا نهادهای دیگر انتشار می‌یابد که وظیفه آماده‌سازی آن بر عهده مرجع جستجوی بین‌المللی یا «ISA» است. این گزارش، شامل جستجوی دانش پیشین، طبقه‌بندی موضوعی اختراع و مواردی از قبیل پایگاه‌های داده الکترونیک مورد استفاده و زمینه‌های جستجو شده می‌باشد.

 

 

تعریف WIPO:

گزارش جستجوی بین‌المللی (ISR)، توسط مرجع جستجوی بین‌المللی انجام می‌گیرد و شامل اسناد مرتبط با اختراع ادعا شده (دانش پیشین)، طبقه‌بندی موضوعی اختراع و نشانه‌هایی از زمینه‌های جستجو شده و پایگاه‌های الکترونیکی به کار رفته می‌باشد.