متقاضی

کلمات مشابه فارسی :

متقاضی درخواست‌کننده

کلمات مشابه انگلیسی :

Applicant

توضیحات:

فرد یا سازمانی که اقدام به ثبت درخواست و تشکیل پرونده برای حفاظت از یک پتنت یا سایر انواع حقوق مالکیت فکری می‌نماید.

 

تعریف WIPO:

متقاضی، به یک فرد یا شخصیت حقوقی گفته می‌شود که درخواستی برای یک پتنت، یوتیلیتی مدل، نشان تجاری یا طراحی صنعتی به ثبت می‌رساند. در یک پرونده، ممکن است بیش از یک متقاضی وجود داشته باشد، با این وجود، در آمارهای وایپو، اولین درخواست‌کننده، به‌عنوان مالک پرونده محسوب می‌گردد.

 

تعریف USPTO:

مخترع یا گروهی از مخترعین که اقدام به ارائه درخواست برای ثبت اختراع خود می‌کنند و یا فردی که به جای مخترع این کار را انجام می‌دهد، متقاضی نامیده می‌شود.

 

تعریف EPO:

مخترعین، شرکت‌ها و نمایندگان آن‌ها که اقدام به ثبت درخواست برای ثبت اختراع خود در سیستم پتنت اروپا می‌کنند.

 

تعریف اداره ثبت اختراع ایران:

در تنظیم و تسلیم اظهارنامه، باید نام و سایر اطلاعات لازم در خصوص متقاضی، مخترع و نماینده قانونی او درج شود. در مواقعی که متقاضی شخص مخترع نیست، مدارک دال بر سمت قانونی وی نیز، بایستی همراه اظهارنامه تحویل گردد.