اطلاعات وضعیت حقوقی

کلمات مشابه فارسی :

اطلاعات وضعیت حقوقی

کلمات مشابه انگلیسی :

Legal Status Information

توضیحات:

وضعیت حقوقی یک پتنت، شامل اطلاعات مختلفی از وضعیت آن، نظیر کدهای استاندارد انتشار پتنت، پرونده‌های ثبت اختراع معادل، رویدادهای مثبت مانند انتشار گزارش جستجوی بین‌المللی، رویدادهای منفی مانند درخواست مخالفت با انتشار پتنت و نیز رویدادهای پس از انتشار پتنت، شامل صدور مجوز و واگذاری و منقضی شدن اعتبار پتنت است.

 

تعریف WIPO:

وضعیت حقوقی یک پتنت انتشار یافته، شامل اطلاعاتی پیرامون رویدادهای مؤثر در پرونده ثبت اختراع است، ازجمله:

  • مراحل انتشار که توسط کدهای استاندارد انتشار پتنت توصیف می‌شوند.
  • پتنت‌های انتشار یافته معادل مانند یک پرونده «PCT» که در کشوری دیگر، وارد فاز ملی شده است.
  • رویدادهای مثبتی مانند انتشار یک گزارش جستجوی بین‌المللی.
  • رویدادهای منفی که مانع ادامه فرآیند انتشار پتنت می‌شوند، مانند درخواست مخالفت با انتشار پتنت.
  • وقایع و رویدادهای پس از انتشار پتنت، مانند صدور مجوز و یا واگذاری به شرکتی دیگر، همچنین منقضی شدن مدت‌زمان اعتبار پتنت و یا تمدید و توسعه آن.