قرارداد صدور مجوز

کلمات مشابه فارسی :

قرارداد صدور مجوز

کلمات مشابه انگلیسی :

License

توضیحات:

یکی از مزایای حقوق مالکیت فکری، فراهم آوردن امکان واگذاری مجوز بهره‌برداری از آن‌ها به دیگران است که این قرارداد حقوقی را اصطلاحاً «License» می‌نامند. بر این اساس، دارنده حقوق مالکیت فکری یا صادرکننده (Licensor)، حق بهره‌برداری از آن‌ها اعم از اختراعات پتنت شده، علائم تجاری، طراحی‌ها و حقوق کپی‌رایت را به گیرنده یا اخذکننده مجوز (Licensee) واگذار می‌کند.

 

تعریف WIPO:

یک قرارداد حقوقی است که برای بهره‌برداری از اختراع پتنت شده، علامت تجاری، طراحی و یا کپی‌رایت، از طرف دارنده فناوری (دارایی‌های فکری) به گیرنده آن‌ها اعطا می‌شود.