حداقل مستندات

کلمات مشابه فارسی :

حداقل مستندات

کلمات مشابه انگلیسی :

Minimum documentation

توضیحات:

ارزیابی یک درخواست ثبت اختراع، منوط به جستجوی دانش پیشین و یافتن اسناد مرتبط با اختراع به منظور بررسی واجد شرایط بودن آن برای ثبت در سیستم پتنت است. حداقل مستنداتی که دفاتر ثبت اختراع و یا نهاد جستجوی بین‌المللی یا ارزیابی اولیه بین‌المللی (در پرونده‌های PCT)، استفاده نموده تا به منظور ارزیابی جدید بودن و گام ابتکاری اختراع، دانش پیشین مربوطه را بیابد، حداقل مستندات نامیده می‌شود.

 

تعریف WIPO:

نیاز حداقلی دفتر ثبت اختراع برای یافتن اسناد مرتبط با دانش پیشین (پتنت‌ها و نشریات)، به منظور ارزیابی جدید بودن و گام ابتکاری است. در پیمان همکاری ثبت اختراع (PCT)، منظور از حداقل مستندات، مجموعه اسنادی است که نهاد جستجوی بین‌المللی، برای یافتن دانش پیشین، می‌بایست آن‌ها را جستجو نماید. این امر، برای نهاد ارزیابی اولیه بین‌المللی نیز صادق است. اسناد فوق‌الذکر، شامل اسناد ثبت اختراع و همچنین مجلات می‌باشد.