جستجو به زبان طبیعی در «IPC»

کلمات مشابه فارسی :

جستجو به زبان طبیعی در «IPC» جستجو به کمک ابزار TACSY

کلمات مشابه انگلیسی :

Natural language IPC search TACSY

توضیحات:

طبقه‌بندی اختراعات، کمک می‌کند تا جستجوی پتنت (دانش پیشین) از سوی متقاضیان و ارزیابان به سادگی انجام گیرد. جستجوی «IPC» به زبان طبیعی، یک ابزار کارآمد برای انتخاب کلاس‌های طبقه‌بندی اختراع است که به متقاضی امکان می‌دهد تا توضیحات فنی بسیار کوتاه از اختراع را به زبان طبیعی وارد سازد. «TACSY»، ابزاری است که امکان جستجوی ساده به زبان طبیعی را فراهم نموده و نیازی نیست که شما اصطلاخات دقیق را برای جستجوهای مد نظرتان بدانید. در این ابزار، شما با درج عباراتی کوتاه و با استفاده از مفاهیم مستقل زبانی جستجو را در پایگاه «https://www.wipo.int/tacsy» انجام داده و نتایج را در زیرگروه‌هایی دریافت می‌نمایید.

 

تعریف WIPO:

«TACSY» اجازه می‌دهد تا یک شرح کوتاه فنی را به زبان طبیعی وارد نمایید. سپس، ابزار سؤال را تجزیه‌وتحلیل کرده و فهرستی از کدهای پیشنهادی برای کلاس اختراع مذکور را ارائه می‌نماید.