جستجوی تازگی

کلمات مشابه فارسی :

جستجوی تازگی جستجوی جدید بودن جستجوی قابلیت پتنت شدن جستجوی پتنت‌پذیری جستجوی قبل از تشکیل پرونده

کلمات مشابه انگلیسی :

Novelty Search Pre-Application Search Patentability Search

توضیحات:

ارزیابی اختراع از منظر الزامات پتنت، نیازمند جستجوی دانش پیشین است. این کار، مشخص می‌کند که آیا اختراع واجد شرایط برای ثبت در سیستم پتنت و اخذ گواهی می‌باشد یا خیر؟ انواع مختلفی از جستجو وجود دارد که یکی از آن‌ها، جستجوی جدید بودن با هدف شناسایی پتنت‌ها و سایر اسناد غیر پتنتی است. این نوع از جستجو، برای شناسایی قابلیت پتنت شدن اختراع، قابل کاربرد است. این جستجو که توصیه می‌شود از سوی متقاضیان ثبت اختراع و پیش از تکمیل درخواست و ثبت آن در سیستم پتنت انجام گیرد، کمی محدودتر از جستجوی کامل دانش پیشین است.

 

تعریف WIPO:

جستجوی جدید بودن، با هدف شناسایی پتنت‌ها و سایر اسناد غیر پتنتی صورت می‌گیرد که می‌تواند بر قابلیت پتنت شدن اختراع اثرگذار باشد. به متقاضیان توصیه می‌گردد که پیش از تکمیل درخواست و ثبت آن در سیستم پتنت، جستجوی جدید بودن را انجام دهند؛ جستجویی که گاهی اوقات، تحت عنوان جستجوی قبل از تشکیل پرونده (Pre-Application Search) نیز خوانده می‌شود. گفتنی است که دامنه جستجوی تازگی یا جدید بودن، کمی محدودتر از جستجوی دانش پیشین (State-of-the-Art search) است.