اطلاعات پتنت

توضیحات:

پتنت‌ها، حاوی داده‌ها و اطلاعات ارزشمندی هستند که می‌تواند آن‌ها را به یک منبع دانشی منحصربه‌فرد بدل نماید. اطلاعات پتنت، عموماً شامل اطلاعات فنی مرتبط با محصولات، فرآیندها و موارد استفاده است که از طریق مثال‌ها، نقشه‌های فنی و فرمول‌ها در اسناد پتنت توصیف می‌شوند. اطلاعات وضعیت حقوقی و اطلاعات کتابخانه‌ای، از دیگر موارد تشکیل‌دهنده اطلاعات پتنت می‌باشد.

 

تعریف WIPO:

اطلاعات پتنت شامل موارد زیر است:

  • اطلاعات فنی مرتبط با محصولات، فرآیندها و موارد استفاده که از طریق مثال‌ها، نقشه‌های فنی و فرمول‌ها در اسناد پتنت توصیف می‌شوند.
  • اطلاعات وضعیت حقوقی مربوط به پتنت یا سایر حقوق مالکیت صنعتی فعال، داده‌های مرتبط با ثبت پتنت و ...
  • اطلاعات کتابخانه‌ای مربوط به اسناد پتنت‌های انتشار یافته