اظهارنامه

کلمات مشابه فارسی :

اظهارنامه تقاضانامه درخواست

کلمات مشابه انگلیسی :

Application

توضیحات:

تقاضانامه یا درخواست رسمی برای ثبت و دریافت حفاظت از دارایی‌های فکری که از سوی متقاضی به دفتر مالکیت فکری ارائه می‌گردد.

 

تعریف WIPO:

درخواست رسمی برای حقوق مالکیت فکری در یک دفتر «IP» را اظهارنامه یا تقاضانامه می‌نامند که دفتر مربوطه، اقدام به ارزیابی درخواست و تصمیم‌گیری پیرامون تأیید (گرنت) و یا رد حفاظت از آن می‌نماید. تقاضانامه، همچنین به مجموعه‌ای از مدارک و مستندات ارسال شده از سوی متقاضی به دفتر مالکیت فکری نیز، اشاره دارد.

 

تعریف USPTO:

یک درخواست برای ثبت اختراع، شامل انواع درخواست‌های ثبت اختراع دائم («Utility» و «Design» و «Plant» و «Reissue») و درخواست‌های ثبت موقت می‌باشد. فرایند ارزیابی درخواست‌های دائم، از تاریخ ثبت آن آغاز می‌شود. یک درخواست ثبت یوتیلیتی پتنت، بایستی حاوی مشخصات، ادعا، نقشه‌ها در صورت نیاز، اعلامیه یا سوگندنامه و هزینه ثبت باشد.

در خصوص نشان‌های تجاری نیز، اظهارنامه سندی است که توسط فرد برای ثبت یک نشان تجاری ارائه می‌گردد. برای دریافت تاریخ ثبت، «نام متقاضی»، «نام و آدرس مسئول مکاتبات و پاسخگویی»، «یک طرح شفاف و مشخص از نشان مدنظر»، «فهرستی از کالاها و خدمات» و «هزینه‌های ثبت درخواست» الزامی است.

 

تعریف EPO:

درخواست حفاظت پتنت برای یک اختراع ثبت شده در «EPO» یا هر دفتر ثبت پتنت دیگر.

 

تعریف اداره ثبت اختراع ایران:

اظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده می‌شود، باید موضوعی را که حمایت از آن درخواست می‌شود، تعیین نموده و دارای تاریخ و امضاء باشد. اظهارنامه، بایستی خواسته، توصیف ادعا، خلاصه‌ای از توصیف اختراع و در صورت لزوم، نقشه‌های مربوطه را در بر داشته باشد.