پیمان همکاری ثبت اختراع

کلمات مشابه فارسی :

پیمان همکاری ثبت اختراع

کلمات مشابه انگلیسی :

PCT Patent Cooperation Treaty

توضیحات:

پیمان همکاری ثبت اختراع (PCT)، یک معاهده بین‌المللی است که امکان حفاظت از اختراع در مجموعه‌ای از کشورها و مناطق مختلف، تنها از طریق ثبت یک درخواست واحد را برای متقاضیان فراهم می‌آورد. ثبت اختراع از مسیر «PCT»، شامل دو فاز بین‌المللی و ملی است که در فاز نخست، ثبت درخواست «PCT» در یکی از دفاتر ثبت اختراع ملی یا منطقه‌ای صورت می‌گیرد. پس از آماده‌سازی گزارش جستجوی بین‌المللی، انتشار درخواست و تدوین گزارش اولیه ارزیابی از امکان پتنت شدن اختراع، متقاضی نسبت به ادامه فرآیند در کشورهای مدنظر خود تصمیم‌گیری نموده و با ورود به فاز ملی، درخواست را از طریق دفاتر ثبت اختراع آن کشورها، برای آغاز ارزیابی‌ها و اخذ گواهی ثبت اختراع دنبال می‌کند.

 

تعریف WIPO:

پیمان همکاری ثبت اختراع (PCT)، یک معاهده بین‌المللی است که ذیل سازمان جهانی مالکیت فکری فعالیت می‌کند. «PCT» سیستمی است که ثبت جهانی پرونده‌های ثبت اختراع را تسهیل می‌کند. بدین صورت که با ثبت نخستین درخواست، امکان پیگیری ثبت اختراع و حفاظت از اختراع را در سایر کشورهای عضو این پیمان خواهید داشت که این فاز را «فاز بین‌المللی» می‌نامند. اعطای گواهی، منوط به ورود به فاز دوم تحت عنوان «فاز ملی» است.