منابع اولیه اطلاعات پتنت

کلمات مشابه فارسی :

منابع اولیه اطلاعات پتنت

کلمات مشابه انگلیسی :

Primary Sources of Patent Information

توضیحات:

پتنت‌ها، حاوی داده‌های ارزشمندی اعم از اطلاعات فنی، وضعیت حقوقی و اطلاعات کتابخانه‌ای هستند که در مجموع، اطلاعات پتنت نامیده می‌شود. از سوی دیگر، با ثبت اختراع در سیستم پتنت و دریافت گواهی، مجموعه‌ای از اسناد مرتبط با آن پدید می‌آید که آن‌ها را اسناد پتنت می‌نامند. این اسناد را می‌توان منبع اولیه اطلاعات پتنت دانست که البته گاهی اوقات، سازمان‌ها و مؤسساتی که اسناد فوق‌الذکر را در دسترس قرار می‌دهند را هم شامل می‌گردد.

 

تعریف WIPO:

این عبارت، معمولاً به اسناد پتنت اشاره دارد و در برخی موارد نیز، مؤسسات و نهادهایی که این اسناد را در دسترس قرار می‌دهند، شامل می‌شود.