پرونده دارای اولویت

کلمات مشابه فارسی :

پرونده دارای اولویت پرونده حق تقدم

کلمات مشابه انگلیسی :

Priority Application

توضیحات:

بسیاری از مخترعین و صاحبان فناوری، خواهان حفاظت از اختراع و نوآوری خود در یک منطقه جغرافیایی وسیع، شامل چندین کشور هستند. این کار، مستلزم ثبت اختراع در تمامی کشورهای هدف می‌باشد که مطابق با کنوانسیون پاریس، مخترع می‌تواند اختراع خود را در یک کشور اولیه به ثبت رسانیده و سپس در یک بازه زمانی ۱۲ ماهه، آن را در سایر کشورها نیز به ثبت برساند. در این حالت، پرونده‌ای که زودتر از سایرین به ثبت رسیده، پرونده دارای اولویت خواهد بود.

 

تعریف WIPO:

هنگامی که یک مخترع، اختراع خود را در بیشتر از یک کشور به ثبت می‌رساند، پرونده‌ای که زودتر از سایرین به ثبت رسیده، پرونده دارای اولویت خواهد بود. کنوانسیون پاریس، مخترعین را قادر می‌سازد تا اختراع خود را در یک کشور به ثبت رسانیده و سپس در یک بازه زمانی ۱۲ ماهه، آن را در دیگر کشورها نیز ثبت کنند.