داده‌های دارای اولویت

کلمات مشابه فارسی :

داده‌های دارای اولویت داده‌های حق تقدم

کلمات مشابه انگلیسی :

Priority Data

توضیحات:

بسیاری از مخترعین و صاحبان فناوری، خواهان حفاظت از اختراع و نوآوری خود در یک منطقه جغرافیایی وسیع، شامل چندین کشور هستند. این کار، مستلزم ثبت اختراع در تمامی کشورهای هدف بوده که در این حالت، پرونده‌ای که زودتر از سایرین به ثبت برسد، پرونده دارای اولویت خواهد بود. اطلاعات مرتبط با این پتنت، شامل شماره پرونده، تاریخ ثبت و کشور یا سازمانی که درخواست در آنجا به ثبت رسیده است، در زمره اصلی‌ترین اطلاعات کتابخانه‌ای مندرج در صفحه اول اسناد پتنت می‌باشد که آن‌ها را اطلاعات حق تقدم می‌نامند.

 

تعریف WIPO:

بخشی از داده‌های کتابخانه‌ای (که معمولاً در صفحه اول اسناد پتنت انتشار می‌یابد)، شناسایی و معرفی پرونده‌های قبلی است که بر مبنای حق تقدم ادعا شده‌اند. این اطلاعات، شامل سه عنصر شماره پرونده، تاریخ ثبت و کشور یا سازمانی است که درخواست اولیه در آنجا به ثبت رسیده است. داده‌های اولویت یک پتنت که از مهم‌ترین داده‌های کتابخانه‌ای به شمار می‌آیند، ما را در شناسایی اسناد ثبت اختراع منتشر شده در سایر کشورها (و احتمالاً به زبان‌های دیگر) یاری می‌کند که البته به اختراعی مشابه اشاره دارند (پتنت فامیلی).