الزامات شکلی

کلمات مشابه فارسی :

شرایط رسمی احراز پتنت الزامات شکلی ثبت اختراع

کلمات مشابه انگلیسی :

Formality Requirements

هر یک از دفاتر ثبت اختراع (ملی یا منطقه‌ای)، بر اساس قوانین و مقررات خود و الزامات شکلی موجود در دستورالعمل‌ها و قوانین ثبت اختراع، شرایطی را برای بررسی درخواست ثبت شده، مشخص می‌کنند. این شرایط، به صورت کلی عبارتند از: ۱) افشای کامل، ۲) اولویت در ثبت، ۳) رعایت حق تقدم و ۴) اختراع واحد. باید توجه داشت که الزاماً شرایط رسمی در تمامی کشورها یا دفاتر منطقه‌ای ثبت اختراع یکسان نبوده و برای اطلاع دقیق از شرایط فوق در هر دفتر، باید به قوانین ثبت اختراع آن دفتر خاص مراجعه نمود. علاوه بر این، هر کشوری از یک ساز و کار اجرایی منحصر به خود استفاده می‌کند.