الزامات ماهوی

کلمات مشابه فارسی :

الزامات ماهوی ثبت اختراع شرایط اساسی ثبت اختراع

کلمات مشابه انگلیسی :

Substantive Requirements

یک اختراع یا دستاورد فنی، برای آن‌که بتواند به‌عنوان پتنت به ثبت برسد، می‌بایست برخی از شرایط و ویژگی‌های ذاتی را به همراه داشته باشد. این الزامات که تحت عنوان «شرایط اساسی» یا اصطلاحاً «Patentability» نامیده می‌شوند، عمدتاً شامل چهار مورد زیر است: ۱) موضوع مناسب و قابل ثبت، ۲) کاربرد صنعتی یا سودمند بودن، ۳) نوآوری و ۴) گام ابتکاری یا غیر بدیهی بودن.