الزام افشا

کلمات مشابه فارسی :

الزام افشای اختراع الزام افشا

کلمات مشابه انگلیسی :

Disclosure of Invention

یک اختراع یا فناوری پتنت شده، حقوقی انحصاری به مخترع یا صاحب‌امتیاز پتنت اعطا می‌کند که بر اساس آن، می‌توان دیگران را از ساخت، استفاده، واردات و فروش اختراع منع نمود. این حقوق انحصاری، می‌تواند انگیزه‌ای فراوان به مخترعین، محققین و شرکت‌های فناور بخشیده تا سرمایه‌گذاری‌های خود در فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای را افزایش دهند. اما در سوی دیگر ماجرا، منافع و مزایای عمومی قرار دارد. ساز و کار بهره‌مندی عموم مردم از اختراع یا نوآوری، «الزام افشا» نامیده می‌شود که بر مبنای آن، در ازای حقوق انحصاری اعطا شده، مخترع موظف است تا تمامی اطلاعات مرتبط با اختراع خود را به صورت کامل افشا نماید، به گونه‌ای که پیاده‌سازی آن توسط یک فرد مطلع و ماهر، امکان‌پذیر باشد. با این کار، اشاعه و ترویج نوآوری تسهیل شده و انتقال فناوری، ساده‌تر انجام می‌گیرد. گفتنی است که در برخی از منابع نظیر موافقت‌نامه «TRIPS» و معاهده اروپایی ثبت اختراع، الزام افشا را جزء شرایط ذاتی پتنت آورده‌اند.