اولویت در اختراع

کلمات مشابه فارسی :

اولویت در اختراع الزام اولویت در اختراع

کلمات مشابه انگلیسی :

First to Invent

یکی از راه‌های تعیین اولویت اعطای گواهی ثبت اختراع، تعیین این موضوع است که چه کسی زودتر اختراع را انجام داده است. شاید در نگاه اول، این رویکرد کاملاً بدیهی و منطقی جلوه نموده و مخترعی که زودتر یک ایده را توسعه داده و به یک اختراع کاربردی و جدید دست یافته، محق در بهره‌مندی از حقوق انحصاری پتنت در نظر گرفته شود. اما چگونه می‌توان تعیین کرد که یک مخترع، زودتر از سایرین به اختراع یا فناوری جدید دست یافته است؟

این موضوع در ادبیات ثبت اختراع، با عبارت حقوقی «اولویت در اختراع» یا «First to Invent» تبیین شده است که بیانگر این نکته است که هر شخصی که زودتر از سایرین آن را توسعه داده است، صاحب‌امتیاز پتنت خواهد بود. در گذشته، برخی از سیستم‌ها از جمله سیستم ثبت اختراع آمریکا، از این رویکرد برای تعیین اولویت ثبت پتنت استفاده می‌کردند که البته در پی امضای لایحه اصلاح قانون ثبت اختراع آمریکا در سپتامبر ۲۰۱۱ از سوی باراک اوباما، نظام اولویت ثبت اختراع در این کشور تغییر یافت.