اولویت در ثبت

کلمات مشابه فارسی :

اولویت در ثبت الزام اولویت در ثبت

کلمات مشابه انگلیسی :

First to File

یکی از الزامات و شرایط رسمی ثبت اختراع که در بررسی‌های شکلی مورد توجه قرار می‌گیرد، بررسی اولویت در ثبت است. بر اساس این الزام، فردی که زودتر اقدام به ثبت درخواست خود در سیستم پتنت نماید، در اولویت نخست برای بهره‌مندی از حقوق انحصاری ثبت اختراع قرار خواهد گرفت. گفتنی است، در گذشته از سیستم اولویت در اختراع (First to Invent) استفاده می‌شد.

البته در حال حاضر نیز، افشای اختراع از سوی شخص ثالث (پیش از افشا یا ثبت توسط متقاضی) که به معنای زودتر اختراع کردن آن شخص است، مالکیت اختراع را در اختیار وی می‌گذارد.