سوالات دیگر


س: دلیل مدت طولانی بررسی یک پرونده و اعلام نتیجه به مخترعین چیست؟
پ: بررسی اختراعات، فرآیندی دقیق است که توسط افراد خبره در این زمینه انجام می شود. علاوه بر آن، تعداد پرونده های در نوبت بررسی، زمینه موضوع اختراعات، میزان اطلاعات افشا شده در مستندات ارسالی نیز بر مدت زمان پاسخگویی تاثیر گذار است.

س: حمایت از ثبت اختراع خارجی کانون پتنت ایران چگونه است؟
پ: کانون پتنت ایران در قالب طرح حمایت از ثبت اختراعات، 90% هزینه های ثبت اختراع را پرداخت می کند. برای کسب  اطلاعات بیشتر به صفحه آئین نامه حمایت از ثبت اختراع خارجی مراجعه فرمایید.

س: آیا کانون پتنت ایران از ثبت اختراع در سایر کشورها به غیر از آمریکا نیز حمایت می کند؟
پ: برای اختراعات شرکت‌های دانش‌بنیان، چنانچه بحث صادرات مطرح باشد، درخواست های ثبت در سایر کشورها نیز قابل بررسی است.

س: امکام ثبت پتنت بدون افشا نیز وجود دارد؟
پ: خیر، یکی از شروط ثبت اختراع افشای کامل جنبه های مختلف اختراع است.

س: رفع نقص پرونده های ثبت اختراع توسط مخترعین چگونه باید باشد؟
پ: در صورتی که تیم ارزیابی و داوری، در بررسی پرونده ثبت اختراع با ابهام و ضعف در افشای اطلاعات مخترع مواجه شوند، به گونه ای که پاسخ قطعی به درخواست قابل انجام نباشد، از طرف کانون پتنت ایران ایمیلی برای مخترع ارسال می شود که حاوی  اطلاعات تکمیلی است و مخترعین باید در یک زمان مشخص به آن پاسخ دهند. لازم به ذکر است فرآیند ارسال ابهامات باعث افزایش زمان بررسی اختراع می شود.

س: عدم پاسخگویی به سوالات تیم داوری در مهلت مقرر چه نتیجه ای در بر خواهد داشت؟
پ: عدم پاسخگویی در زمان مقرر باعث خارج شدن پرونده از روند بررسی شده و امکان بررسی مجدد همان پرونده وجود ندارد. در صورتی که نواقص و ابهامات به اندازه ای باشد که نیاز به تغییرات کلی در مستندات پرونده مورد نیاز باشد، در آن صورت به مخترع توصیه می شود تا در قالب یک پرونده جدید، نسبت به ارسال اطلاعات اقدام نماید.

س: آیا چاپ مقاله و پوستر قبل از ثبت اختراع اشکالی ندارد؟
پ: چاپ مقاله جزء موارد افشای پتنت است. به طور کلی توصیه می شود به هیچ وجه تا قبل از اقدام به ثبت یا ثبت موقت، مقاله‌ای در خصوص موضوع اختراع منتشر نشود. در صورت چاپ مقاله، در زمان کمتر یک سال و به شرط تطابق کامل اسامی مخترعین و مولفین مقاله امکان ثبت به صورت مشروط وجود دارد.

س: ترتیب اسامی مخترعین در اختراع چگونه تعیین می شود؟
پ: ترتیب اسامی بر اساس قرارداد داخلی بین مخترعین تعیین می شود. از نظر اداره ثبت اختراعات آمریکا ترتیب اسامی تفاوتی در حقوق مخترعین ایجاد نمی کند و سهم مخترعین بر اساس قرارداد بین مخترعین اعمال می شود.

س: تفاوت مخترع (inventors) و صاحب امتیاز اختراع (Assignee) چیست؟
پ: مخترعین صاحبان معنوی اختراع هستند که می توانند صاحبان مادی اختراع نیز باشد. اما در صورتی که صاحب اختراع اشخاص حقوقی دیگر باشند (به طور مثال موسسه، شرکت و دانشگاه محل کار مخترع)، مخترعین به غیر از حقوق معنوی سهم دیگری در اختراع ندارند و کلیه منافع مادی اختراع متعلق به صاحب امتیاز اختراع (Assignee) است.

س: آیا امکان واگذاری اختراع به دیگران نیز وجود دارد؟
پ: از آنجایی که پتنت یک سند است، مانند هر سند دیگر قابلیت واگذاری و فروش به اشخاص دیگر را نیز دارد. در حقیقت واگذاری ها در قالب فروش پتنت یا قراردادهای مشارکت انجام می شود.