نحوه رفع نقص توسط مخترع

متقاضیان می توانند برای رفع نقص اعلام شده توسط کارشناسان کانون بعد از ورود به کارتابل خود مراحل ذیل را دنبال کنند:

filereader.php?p1=main_f718499c1c8cef673


در صفحه باز شده(مرحله سوم) به نیمه پایینی صفحه رفته و مرحله چهارم با شرح ذیل را انجام دهید:

filereader.php?p1=main_db9eeb7e678863649

در پایان در قسمت انتهایی صفحه بر روی گزینه "انجام" کلیک نمایید بدین ترتیب پرونده شما وارد گردش کاری کارشناسان کانون خواهد شد و شما می توانید در ادامه از طریق سیستم پرتال وضعیت درخواست خود را پیگیری نمایید.